Katran sapun služi i protiv šuge/scabies/, koristilo se u I.svjet.ratu u vojsci i u svim postrojbama ondje gdje se čovjek kreće po šumi, jer njegov miris tjera razne nametnike. Austrougarska monarhija proizvodila je osobito dobar katran sapun od kore našeg hrasta, pa je imao i naravnu primjesu tanina.