UVJETI POSLOVANJA

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati e-mailom ili poštom na adresu:
EMASOF d.o.o. “Ruske Delicije”
OIB 82688851488
Zagreb Vlaška 19/1

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, čl.72., st.1, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od dana primitka naručenih proizvoda. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Umanjenje vrijednosti određuje službeni servis ili dobavljač.

VAŽNO: ZA HRANU, DODATKE PREHRANI, KOZMETIKU I PARFEME TEMELJEM ZAKONA NEMA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA!

Kako bi ostvario pravo na raskid ugovora, kupac je dužan o svojoj namjeri pismeno obavijestiti prodavatelja.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći OBRAZAC ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Ukoliko su proizvodi isporučeni kupcu, kupac je dužan vratiti naručene proizvode o svom trošku. Vraćeni proizvodi moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac: U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP).

Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • Isporuka robe koja nije naručena
 • Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka paketa.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor Prodavatelju i to e-mailom na emasof88@gmail.com ili na adresu tvrtke.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. EMASOF d.o.o. potvrditi će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

EMASOF d.o.o. prihvatiti će povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi EMASOF d.o.o.

Sva roba koju prodajemo je ispravno skladištena u originalnoj ambalaži. Rok trajanja koji je označen na ambalaži vrijedi jedino ako se ispravno skladišti, kako je označeno na deklaraciji. Svi proizvodi se mogu razlikovati u boji, mirisu i konzistenciji, ovisno o usjevu.

VAŽNO: NE ODOBRAVAMO POVRATE KORIŠTENIH i ISPRAVNIH PROIZVODA

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor tvrtci EMASOF d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu tvrtke.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. EMASOF d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ukoliko prihvaćate Uvjete prodaje, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.
EMASOF d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.

Privatnost podataka

Politikom privatnosti EMASOF d.o.o., OIB 82688851488 štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU Uredbe o zaštiti osobnih podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka. Politikom privatnosti EMASOF d.o.o. obvezuje se obrade osobnih podataka provoditi isključivo prema načelima Uredbe.

Osobni podaci:
Prema Uredbi, osobni podaci su – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:
Prema Uredbi, obrada znači – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:
EMASOF d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje kupac upisuje samostalno. Podaci se prikupljaju registracijom za korištenje web trgovine, te kroz dostupne web forme za kontakt sa zaposlenicima EMASOF d.o.o.. Prikupljanje podataka nužno je za pružanje usluga web trgovine, naplatu i dostavu kupljenih roba i usluga, te izdavanje računa, te su oni prikupljeni temeljem uvjeta o korištenju.

Stvaranjem korisničkog računa i upravljanjem njime prikupljaju se podaci (ime, prezime, e-mail, poštanski broj, mjesto, adresa, telefonski broj i datum rođenja). Opća EU uredba 2016/679/EZ od 27.travnja 2016. ne dozvoljava registraciju osobama mlađim od 16 godina, te je stoga potrebno unijeti datum rođenja.

Informacije prikupljene prilikom stvaranja korisničkog računa na web sjedištu EMASOF d.o.o. koriste se na slijedeće načine:

 • Ime, prezime, e-mail koristimo za identifikaciju korisnika i ponovni pristup web trgovini
 • E-mail adresu koristimo za kontakt s Vama u slučaju nedovršene kupnje proizvoda, slanju ponude i obavijesti o dostupnosti proizvoda kojeg želite kupiti
 • Ime, prezime, e-mail, telefonski broj, poštanski broj, mjesto i adresa koristimo za obradu i praćenje narudžbe, uključujući dostavu proizvoda na navedenu adresu
 • Ime, prezime, e-mail, telefonski broj koristimo za upravljanje nesuglasicama u vezi kupnje
 • Datum rođenja nam je potreban zbog zakonskog okvira starosti korisnika koji se registrira i koji treba biti stariji od 16 godina (više o zakonskoj dobi korisnika pod Čuvanje i zaštita)

Zbog boljeg korisničkog iskustva i lakšeg korištenja naše web trgovine svi prikupljeni podaci bit će pohranjeni godinu dana od vašeg posljednjeg korištenja korisničkog računa. Istekom tog roka Vaš će korisnički račun automatski biti obrisan.

Mi razumijemo da se koji puta prekine sesija ili ako iz nekog drugog razloga naglo napustite stranice nakon što ste neke artikle stavili u košaricu. Ponekad kupci svojom greškom ne ispune sva obavezna polja i misle da su zatražili ponudu za tražene proizvode, a oni i dalje stoje u košarici, pa kupci čekaju našu ponudu, a mi je ne šaljemo jer nismo od kupca dobili narudžbu ponude. Kako bismo Vam pokazali koliko nam je stalo do Vašeg boljeg iskustva kupovine, podsjetit ćemo Vas samo jednom e-mail porukom da Vas košarica i dalje čeka. To ćemo učiniti minimalno dva sata nakon prekida sesije. Nakon isteka 30 dana smatrat ćemo da se ne želite vratiti u započetu kupovinu te ćemo košaricu isprazniti, a podatke koje smo tako prikupili obrisati.

Neke podatke prikupljamo automatski – više možete pročitati u odjeljku web kolačići

Svrha i uvid:
Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz Hrvatske koje EMASOF d.o.o. angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to knjigovodstva, hostinga opreme i dostave (Plus Hosting, GLS). Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih zakonskih tijela.

Web kolačići (cookies):
Naše stranice koriste standardne web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju su informacije o vašem pregledniku i služe za pamćenje vaše lokacije na stranicama za slučaj da se sesija prekine, praćenju kretanja korisnika za unaprjeđenje funkcionalnosti stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.
Kolačić koji prati vašu sesiju ostaje aktivan 45 minuta ili do gašenja internet preglednika.
Kolačići koje postavljamo kako bi smo poboljšali Vaše korisničko iskustvo i koji omogućavaju podešavanje postavki prikaza na stranici internet trgovine ostaju aktivni 12 mjeseci ili do brisanja iz preglednika.
Pored ovih standardnih kolačića koristimo i Google Analytics kolačiće koji prate Vaše ponašanje na stranici. Ovi kolačići pohranjuju informacije o načinima na koje posjetitelji koriste internetske stranice, uključujući broj prikazanih stranica, odakle posjetitelji dolaze i broj posjeta, a sve kako bismo pojednostavili korištenje naših stranica te osigurali najbolji doživljaj za Vas. Više informacija o njima možete naći na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Napominjemo – web kolačiće moguće je obrisati korištenjem postavki vašeg pretraživača, a upute kako ih ukloniti možete pronaći korištenjem funkcije ‘Pomoć’ u vašem pretraživaču ili na stranicama proizvođača pretraživača.
Dodatne informacije o tome što su web kolačići, čemu služe te kako ih ukloniti iz najčešćih preglednika možete pronaći na vezi http://www.aboutcookies.org.uk/

Čuvanje i zaštita:
Osobni podaci bit će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku.
EMASOF d.o.o. provodi adekvatne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ali ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije tijekom prijenosa na ili sa Internet stranice te ne može biti odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Uvijek dajemo sve od sebe da bismo zaštitili vaše osobne podatke i nakon što ih primimo strogim postupcima i sigurnosnim značajkama trudimo se spriječiti neovlašteni pristup podacima. Kako prijenos podataka putem interneta nije sasvim siguran, ne možemo garantirati sigurnost podataka poslanih na našu stranicu. Svaki prijenos kao takav izvršavate na vlastitu odgovornost.
Molimo primite na znanje da ni jedan website nije 100% siguran, mi težimo u potpunosti zaštititi vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, ni jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.
U skladu s Općom EU uredbom 2016/679/EZ od 27. travnja 2016., EMASOF d.o.o. ne dozvoljava registraciju osobama mlađim od 16 godina. Stoga ni jedan dio ovih internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče osobe mlađe od 16. godina.

Prava ispitanika:
Ispitanici imaju pravo na informaciju, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje te povlačenje privole.
Informacija, ispravak, brisanje – kako bi ste ostvarili svoje pravo na informaciju, ispravak netočnih podataka ili njihovo brisanje, molimo javite se na emasof88@gmail.com i Vaš zahtjev biti će riješen u najkraćem mogućem roku.

Ispravak – kako bi ste promijenili netočan podatak, ulogirajte se vašim korisničkim računom i sami izvršite potrebne promjene.

Brisanje – kako bi ste zatražili brisanje svojih osobnih podataka, molimo javite se na emasof88@gmail.com. Napominjemo da iako ste zatražili brisanje, obrisat ćemo samo podatke koje ne moramo čuvati temeljem ugovorne i zakonske obaveze. Vaš zahtjev bit će riješen u najkraćem mogućem roku.

Eksport podataka u standardnom formatu – po zahtjevu ispitanika mi ćemo u najkraćem roku sve vaše osobne podatke koje pohranjujemo eksportirati u xml format, te ih isporučiti putem e-maila.

Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja:
Kako biste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo javite nam se na emasof88@gmail.com.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Poštovani kupci,

Na našim se stranicama mogu nalaziti razne netočnosti i pogreške stoga ne dajemo nikakve izjave o točnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti. Web trgovinu i sve u njoj objavljene podatke, specifikacije, fotografije i ostalo koristite na vlastiti rizik. U web trgovinu se konstantno unose promjene, od čega mnoge isporučuju naši dobavljači, pa stoga ne možemo snositi odgovornost za bilo kakve podatke, specifikacije i fotografije dobivene od vanjskih davatelja, tj. naših dobavljača.
Prije kupovine molimo Vas da svakako provjerite informaciju, slike i ostale podatke za proizvode koje kupujete.

Reklamacije

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, čl.72., st.1, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od dana primitka naručenih proizvoda. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Umanjenje vrijednosti određuje službeni servis ili dobavljač.

VAŽNO: ZA HRANU, DODATKE PREHRANI, KOZMETIKU I PARFEME TEMELJEM ZAKONA NEMA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA!

Kako bi ostvario pravo na raskid ugovora, kupac je dužan o svojoj namjeri pismeno obavijestiti prodavatelja.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći OBRAZAC ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Ukoliko su proizvodi isporučeni kupcu, kupac je dužan vratiti naručene proizvode o svom trošku. Vraćeni proizvodi moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac: U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP).

Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

REKLAMACIJE I POVRATI

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • Isporuka robe koja nije naručena
 • Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
 • Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka paketa.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor Prodavatelju i to e-mailom na emasof88@gmail.com ili na adresu tvrtke.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. EMASOF d.o.o. potvrditi će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

EMASOF d.o.o. prihvatiti će povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi EMASOF d.o.o.

Sva roba koju prodajemo je ispravno skladištena u originalnoj ambalaži. Rok trajanja koji je označen na ambalaži vrijedi jedino ako se ispravno skladišti, kako je označeno na deklaraciji. Svi proizvodi se mogu razlikovati u boji, mirisu i konzistenciji, ovisno o usjevu.

VAŽNO: NE ODOBRAVAMO POVRATE KORIŠTENIH i ISPRAVNIH PROIZVODA

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni, možete uputiti prigovor tvrtki EMASOF d.o.o. koja vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu tvrtke.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. EMASOF d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Ako ne prihvaćate bilo koji od ovdje navedenih uvjeta, molimo nemojte koristiti ovu web trgovinu.

EMASOF d.o.o. može u bilo koje vrijeme izmijeniti ove izjave i uvjete korištenja, ažuriranjem ovog sadržaja.

KONTAKT

EMASOF d.o.o. “Ruske Delicije”
OIB: 82688851488
Zagreb, Vlaška 19/1

Telefon: +385 01 487 6533

Kontaktirajte nas